JR3288LC-2N

替代型号: JR3288LC-2NA
Rockchip® ARM Cortex A17 RK3288, 12V DC-in

特点
1. Rockchip® ARM Cortex A17 RK3288 四核 1.8GHz
2. 板载 1333/2GB DDR3L DRAM
3. 板载 8G Flash ROM 最高支持 64GB
4. 1* Realtek GbE, 1* RS232, 2* UART, 1* Debug, 6* USB2.0, 1* OTG (Co-lay USB2.0)
5. 1* HDMI, 1* eDP, 1* 24-bits Dual CH LVDS, 1* MIPI DSI, 1* MIPI CSI
6. 1* Micro SD 最高 64GB
7. 支持 802.11 b/g/n 2.4G, BT-V4.0
8. 支持 Android 5.1/9.0, Debian9.0
 替代型号: JR3288LC-2NA